לוגו4.jpg
לוגו בריאות דיגיטלית1.png
wix_background_edited.jpg
wix_1.png
wix_3.png
eventbrite_אפליקציות_בריאותnew.png

משרד הבריאות וקהילת החדשנות בבריאות HealthIL שמחים להזמין אתכם לקחת חלק בסדנת חשיבה ושולחנות עגולים:

משפיעים מבפנים - אתגרים והזדמנויות בהטמעת אפליקציות בריאות

אפליקציות בתחום הבריאות נמצאות בשימוש נרחב בחיי היום יום של כולנו, מאפליקציות תזונה וכושר ועד לאפליקציות המנטרות מדדים קליניים ע"ב יומיומי. שימוש באפליקציות אלו הוא בעל פוטנציאל לשפר את הבריאות שלנו, את הטיפול הרפואי והתקשורת עם המטפלים, כמו גם קידום חדשנות רפואית במערכת הבריאות בישראל. אך שימוש באפליקציות בריאות עלול גם ליצור סיכונים לבריאות המטופל ולשמירת הפרטיות וההגנה על המידע שלו.

 

על מנת לקדם שימוש נרחב, מושכל ובטוח באפליקציות בריאות, משרד הבריאות וקהילת החדשנות בבריאות HealthIL חברו יחד לביצוע סדנת חשיבה להבנת האתגרים בשימוש באפליקציות בריאות, ולקידום פתרונות שיסייעו לממש את ההזדמנויות הנובעות מהטמעה של אפליקציות בריאות.

 

בסדנה ייקחו חלק נציגים מארגוני בריאות, חברות טכנולוגיה, תאגידים, עמותות מטופלים ועוד, ובמהלכה נדון באתגרים ובהזדמנויות הנלווים לשימוש נרחב באפליקציות בריאות מנקודת המבט של בעלי העניין השונים.

לו"ז הסדנה:

9:30    דברי פתיחה והצגה של השותפים

9:35    הצגת נושא: אפליקציות בריאות

9:55    הסבר על נושאי השולחנות העגולים ותהליך שיתוף ציבור

10:05   חלוקה לקבוצות עבודה עפ"י נושאים

10:50   התכנסות במליאה והצגת התוצרים

11:00   סיום

הנושאים אשר נעסוק בהם בסדנה הם:

 

 1. אתגרים בהטמעת אפליקציות במערכת הבריאות הישראלית- אתגרים עסקיים, מסחריים, תהליכיים ואחרים ליישום ולהטמעה של אפליקציות בארגוני הבריאות.
   

 2. הערכת התועלת הקלינית של אפליקציה- אתגרים בהערכת התועלות הקליניות של אפליקציות בריאות, סיכונים וההזדמנויות בשימוש באפליקציות ללא תיווך של גורם מטפל.
   

 3. הגנה על פרטיות וסודיות המידע של המשתמש- אתגרים בשמירת פרטיות וסודיות המידע של המשתמש בעולם של איסוף ושיתוף רפואי אישי וזיהוי דרכים ואמצעים להתמודדות עם סיכונים אלו.
   

 4. שוויוניות ונגישות- קידום עיצוב מכליל המאפשר שימוש נרחב ושוויוני באפליקציות בריאות, וכן הנגשה טכנולוגית, שפתית, מגזרית ומגדרית מתוך מחשבה על קהלי היעד השונים.
   

 5. קידום שימוש מושכל באפליקציות על ידי הציבור הרחב- איתור אתגרים עסקיים, רגולטוריים ותהליכים להגדלת ההיצע ולהרחבת השימוש המושכל באפליקציות בריאות ע"י משתמש, וחשיבה על כלים להתמודד עם אתגרים אלו.
   

* נושא זה מעורר עניין רב, ולכן ניאלץ להגביל את מספר המקומות ונאפשר הרשמה ל-2 נציגים מכל ארגון/חברה.
כמו כן, במידה ונבצר ממך להשתתף נא לעדכן אותנו בהקדם על מנת שנוכל לאפשר למשתתפים נוספים לקחת חלק בסדנה.

 

רקע ומידע נוסף​

בשנים האחרונות, כחלק ממהפכת הבריאות הדיגיטלית ושינוי תפיסתי של מטופלים בארץ וברחבי העולם, ניתן לראות תהליך המתקיים במקביל של פיתוח מואץ של אפליקציות בתחום הבריאות שהן בעלות ממשק ישיר למטופלים ("אפליקציות בריאות"), לצד עלייה במספרי ההורדות וגידול בשימוש באפליקציות אלו.

לאפליקציות בריאות פוטנציאל משמעותי לשיפור הבריאות והטיפול הרפואי הניתן למטופלים ולקידום תחום הבריאות הדיגיטלית, וזאת, בין היתר, באמצעות הנגשת מידע למטופלים, מתן תמיכה למשתמש בניהול המצב הבריאותי שלו, ואף ככלי לחישוב ערכים קליניים הנדרשים לצורך הטיפול הרפואי במשתמש.

משרד הבריאות מכיר בפוטנציאל של אפליקציות אלו לתרום לשיפור הבריאות וחווית המטופל, באמצעות הכנסת חדשנות וטכנולוגיות מתקדמות למערכת הבריאות הישראלית שיכולות לשפר את חווית המטופל, לקדם הנגשת מידע למשתמשים בנוגע למצבם הרפואי, לסייע ליצירת תקשורת טובה יותר עם המטפל, להגביר את ההיענות לטיפול הרפואי על ידי מגוון של אוכלוסיות ולחסוך משאבים למערכת הבריאות הישראלית.

לצד התועלות האמורות, השימוש באפליקציות בריאות אינו נטול סיכונים. סיכונים אלו יכולים לנבוע מאי התאמה של האפליקציה לסטנדרטים רפואיים וטכנולוגיים מקובלים, כמו גם מפערי ידע ומידע של המשתמשים, בין היתר, ביחס לתועלות הבריאותיות וליעילות הקלינית שלה, לאופן בו פועלת האפליקציה, לסיכוני הפרטיות וסודיות המידע הרפואי של המשתמש בה ולהתאמתה של האפליקציה לצרכים ולמאפיינים של אוכלוסיות שונות, והם עלולים להשפיע על המימוש של הפוטנציאל הגלום בהטמעה של אפליקציות בריאות.

 

משרד הבריאות מעוניין לקדם שימוש נרחב, מושכל ובטוח באפליקציות בריאות לטובת ציבור המשתמשים בישראל ולפיתוח תחום הבריאות הדיגיטלית במערכת הבריאות הישראלית.

על-כן, על מנת להבין את האתגרים הניצבים בתחום זה כמו גם את האפשרויות למימוש ההזדמנויות הכרוכות בו, משרד הבריאות בשיתוף עם קהילת החדשנות בבריאות דיגיטלית HealthIl, מזמינים אתכם להשתתף בסדנת חשיבה בנושא הטמעת אפליקציות בריאות במערכת הבריאות הישראלית.

 

נתוני אפליקציות בריאות בארץ​

כיום יש מעל 180,000 אפליקציות בתחום הבריאות הזמינות להורדה בארץ, בחנויות של APPLE & GOOGLE PLAY. מספר זה מייצג כ-67% מאפליקציות בתחום הבריאות הזמינות להורדה בחנויות אלו בעולם, היתר הן אפליקציות רפואיות.

546 אפליקציות בעברית

4,257 אפליקציות בערבית

20,184 אפליקציות ברוסית

השותפים באירוע:

לוגו אגף מערכות מידע ומחשוב092018-02.jpg
לוגו בריאות דיגיטלית1.png
hub.jpg
לוגו שקוף משרד הבריאות.png