wix_background_cloud-01.png

משרד הבריאות וקהילת החדשנות בבריאות HealthIL שמחים להזמין אתכם לקחת חלק בסדנת מפגשים בנושא:

Clouding Together
ענני בריאות מתאוריה לפרקטיקה

המגמה למעבר לשימוש בעבודה בתשתיות ענן במערכת הבריאות ועקב האתגרים הייחודיים של שימוש בענן בשרותי בריאות ובהם – אבטחת מידע ופרטיות ואתגרים נוספים, משרד הבריאות פרסם לאחרונה חוזר מנכ"ל חדש המסדיר את המצב הרגולטורי החדש והשימוש במחשוב ענן בארץ- קבל אישור של ועדת ענן קודם להטמעת טכנולוגיית ענן בארגון. למעבר של ארגוני בריאות שותפים גורמים שונים, ובהם חברות טכנולוגיות, ספקיות ענן, סטאר-אפים ועוד.

אנחנו מזמינים אתכם, ארגוני בריאות, חברות טכנולוגיה, ספקיות ענן, סטארטאפים ושותפי האקוסיסטם ללמוד, לחקור, לנתח ולהתנסות בתהליך הרגולטורי החדש רגע לפני היציאה לדרך, בסדרת המפגשים
Clouding Together-ענני בריאות מתאוריה לפרקטיקה.

 

תוכלו להתנסות, לבחון, ולהתכונן להגשות הענן העתידיות שלכם, לקבל משוב עליהם, לזהות את האתגרים והקשיים ברגולציה המוצעת ולהציע שיפורים והתאמה של התהליך והכלים - בעבודה על מקרי בוחן לאורך 3 מפגשים שונים.

תהליך העבודה:

משתתפים:
חברות טכנולוגיה, סטארטאפים, ספקיות ענן
ארגוני בריאות
שותפי אקוסיסטם

הגשה ודיון בועדת ענן:

כל צוות יבצע סימולציה המדמה דיון בוועדת ענן. במסגרתו יינתן משוב על ידי חברי וועדת הענן המגזרית על ההגשה, התהליך והתובנות ממנו

חוות דעת:

תוכלו להצטרף לכל מקרה בוחן לתת משוב, לשאול שאלות על תהליך העבודה, להתייחס לסוגיות, תובנות ולאתגרים שונים בתהליך ההגשה

מקרי בוחן:
 לכל מקרה בוחן תיבנה קבוצת עבודה אשר בוחנת, חוקרת ובונה את ההגשה שלה לועדת הענן עפ"י הרגולציה החדשה

סדרת המפגשים:

25.5.21

ננתח את ארבעת מקרי הבוחן עפ"י עבודה בקבוצות בהתאם להוראות החוזר ועל הצוות לקדם הגשה לוועדת הענן המגזרית

*לכל אחת מקבוצות העבודה יצורפו משתתפים- משקיפים שיוכלו, בתום הדיון, להעניק משוב על התהליך, לזהות את האתגרים והחסמים במהלך צוותי העבודה, ולשאול שאלות על מקרה הבוחן

22.4.21

נבין, נחקור ונלמד לעומק את תהליך שינוי המדיניות החדש ונחשף לכלי לניהול הסיכונים בתהליך ההגשה.
בנוסף יהיה זמן להתייעצות ולשאילת שאלות

7.6.21

נציג ונדון בכל אחד ממקרי הבוחן בפני ועדת הענן המגזרית.
בנוסף, ינתן משוב מצד ועדת הענן לצוותי העבודה ומצד הצוותים והמשקיפים על התהליך והתובנות ממנו

 

25.4.21

תאריך אחרון לשליחת מקרה בוחן

11.5.21
 

בחירת מקרי הבוחן ותחילת עבודה משותפת עם המגישים להכנת מקרי הבוחן לסדרת המפגשים.

 

הגשת מקרה בוחן:


אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק פעיל בסדרת המפגשים ולבנות יחד איתנו את מקרי הבוחן האמתיים מתוך התנסות אישית שלכם, אשר יובאו לדיון בקבוצות העבודה ובפני ועדת הענן

החברות שמקרי הבוחן שלהן יבחרו, יזכו לקבל חשיפה לפעילותן ולמוצריהן מול מגוון גורמים במערכת הבריאות, בתעשייה ובאקוסיסטם.

יתר על כן, כל מקרה בוחן שיבחר - ייבחן, ינותח, ויעבור תהליך המדמה את תהליך האישור לפי דרישות הרגולציה החדשות, שיאפשר לארגונים שיהיו שותפים במקרי הבוחן הנבחרים לקבל תובנות בעלות ערך רב והבנה טובה יותר לגבי תהליך האישור והדרישות המקצועיות לשימוש בענן

 

​מקרי הבוחן יבנו יחדיו עם צוות HealthIL ומשרד הבריאות, וכלל התוצרים של סדרת המפגשים יופצו לקהילת HealthIL ויהיו נגישים ללמידה עתידית

 *** יודגש כי הדיון בוועדת הענן המגזרית הוא סימולציה בלבד, ולא יתאפשר לקבל בתום הסדנה אישור לעלות להעלאת המערכת לענן

 

מה אנחנו מחפשים:

מקרי הבוחן יכולים להתייחס לאחד מסוגי הפעילות הבאים בפרוייקטי ענן: אדמיניסטרציה-תפעול; מחקר רפואי; מתן טיפול רפואי, שילוב בין ארגון בריאות קטן לגדול, בניית ארכיטקטורת ענן רצוייה או תחום פעילות אחר שיוצע על ידכם.

ארגוני בריאות (שירותים בקהילה/ מרכזים רפואיים/ שירותי חירום) / חברות בתעשייה / ספקיות מחשוב ענן/ סטארטאפים/ שותפי אקוסיסטם העובדים יחדיו בפרויקטי ענן ומעוניינים להגיש יחדיו את מקרה הבוחן

יש להגיש בקשות להשתתפות במקרי הבוחן באמצעות טופס הגשת הבקשה עד לתאריך ה 25.4.21

גם ארגוני בריאות וחברות טכנולוגיה ללא ניסיון בפרוייקטי ענן יכולות להגיש-ויחדיו נבנה את מקרה הבוחן

ההצעה למקרה בוחן תכלול את הפרטים הבאים: תיאור של המערכת, לרבות התהליך העסקי בתוך ארגון הבריאות שבו היא משולבת; פירוט סוגי המידע שבהם נעשה שימוש במערכת (מידע רפואי/קליני, מידע דמוגרפי, מידע מזוהה, מידע מותמם וכד'); תיאור כללי וסכמטי של הארכיטקטורה המוצעת של המערכת

הגשת מקרי הבוחן פתוחה עד ל 25.4.21
* ארבעת מקרי הבוחן בסדרת האירועים Clouding Together ייבחרו ע"י HealthIL ומשרד הבריאות.

** במידה ומקרה הבוחן שלכם לא נבחר עדיין תוכלו לקחת חלק פעיל בסדרה ולהשתתף בעבודה בקבוצות

 

רקע ומידע נוסף​

בשנה וחצי האחרונות מקדם משרד הבריאות מהלך להסדרה רגולטורית של תחום מחשוב הענן במערכת הבריאות.
 

התפיסה העומדת מאחורי המהלך היא כי הטמעה של טכנולוגיות ענן בארגוני הבריאות היא מרכיב חשוב בהכנסת חדשנות למערכת הבריאות וקידום תחום הבריאות הדיגיטלית, לצד חיזוק היכולות הטכנולוגיות והתפעוליות של ארגוני הבריאות ככלי להתמודדות עם האתגרים העומדים בפניהם.
 

האסדרה המוצעת של תחום מחשוב הענן הינה תוצר של תהליך עבודה מקיף ומעמיק שכלל שיח מול ארגוני הבריאות שממנו עלה הצורך באסדרת התחום על ידי המשרד, ובמסגרתו נבחנו ההסדרים הרגולטוריים הקיימים בישראל ובמדינות נבחרות בעולם, ונערכה היוועצות עם גורמי ממשלה האחראים על תחום הענן – רשות התקשוב, מערך הסייבר הלאומי והרשות להגנת הפרטיות. זאת, בנוסף להתייעצות עם מטה ישראל דיגיטלית ורשות החדשנות. 
 

הצורך בהסדרת תחום מחשוב הענן במערכת הבריאות גבר לנוכח התפרצות מגיפת הקורונה שבמהלכה נעשה שימוש גובר והולך בכלים מתקדמים הנשענים על טכנולוגיות ענן.

הרגולציה החדשה נועדה לאזן באופן מושכל ונכון בין הרצון לקדם חדשנות ולאפשר שימוש נרחב בטכנולוגיות ענן לבין סיכוני אבטחת המידע, הפרטיות והרציפות התפעולית להם חשופים ארגוני הבריאות, ובמסגרתה הובאו מספר תהליכים מחייבים, כמו גם המלצות ייעודיות להטמעה של מחשוב ענן למערכת הבריאות.

לכן משרד הבריאות חבר לקהילת החדשנות בבריאות דיגיטלית – HealthIL לקיום סדרת מפגשי למידה להצגה ובחינה של מקרי בוחן אמיתיים של שימוש בטכנולוגיות מחשוב ענן בתחום הבריאות, שתאפשר למשתתפים בה להתנסות בצורה מעשית בתהליך האישור לשימוש במחשוב ענן, ובכך לרכוש הבנה טובה יותר לגבי יישום הדרישות  בהתאם למדיניות מחשוב הענן החדשה.

הסדנה היא תוצר של שיתוף פעולה בין משרד הבריאות,  HealthIL, רשות החדשנות, מטה ישראל דיגיטלית ומשרד הכלכלה במטרה לעודד את קידום ההטמעה של טכנולוגיות מחשוב ענן בארגוני הבריאות.

 

השותפים באירוע:

HealthIL is a non-for-profit digital health innovation ecosystem -
a joint venture of the Israel Innovation Institute, Israel's Ministry of Economy, Digital Israel at the Ministry of National Digitization, Israel Innovation Authority and Ministry of Health.

 

To be part of our community and get our newsletter please register here in the link.