CEOs Meet Leading Mentors

שיתופי פעולה עם ארגוני הבריאות

יום שני| 30.7.18 |13:30-16:00

חיפה (מיקום מדוייק ימסר במייל יחד עם אישור השתתפות)

 

פורום מנכ"לים הוקם במטרה ליצור חיבור בין חברי קהילת BeWell.il, מתוך הבנה כי שיתוף הידע הנצבר ולמידת עמיתים הם מכפיל כוח בעולם העיסקי. אנחנו מאמינים שניהול שיח מנכ"לים סביב אתגרים משותפים יוצר כר פורה לשיתופי פעולה ומרחיב את סל הכלים העומד בפני מקבלי ההחלטות. 

את מפגשי הפורום ינחו בכל פעם גורמים שונים (מנכ"לים, מנטורים, גורמים מקצועיים) ממנעד רחב של תחומים בכדי לפתוח זויות מבט שונות.

היכולת שלנו כקהילה לשתף ידע, לתרום ולהיתרם, היא החוזק המרכזי של הקהילה.

זהו נדבך נוסף בתהליך רחב יותר שאנו מקדמים - הפיכת הקהילה למקום שמאפשר לכם ליצור ערך אמיתי אחד לשני, אחד מהשני.

- מהן הדרכים הקיימות והנכונות בעבודה מול ארגון בריאות -

- האם ארגון בריאות יכול לפתוח בפני הזדמנויות עסקיות בארה"ב -

- מה האתגרים המשפטיים והכלכליים -

- מי הגורמים הרלוונטיים בתוך ארגוני הבריאות -
- אילו מענקים ואפשרויות מימון קיימים ומה הנגזרות שלהם -

אלה הם חלק מן הנושאים שנדון בהם בפורום.
מדבר אליך? יש לך מה להוסיף? יש לך טיפים חשובים? שאלות?

 *באירוע זה מספר המקומות מוגבל – הרשמה אינה מקנה אישור השתתפות. אישורי השתתפות ישלחו במייל נפרד.
**קיימת אפשרות לדואג למרחב עבודה לשעות הבוקר אם מישהו מעוניין בכך. אנא ציינו זאת בטופס ההרשמה.

תכנית:
 

13:00  התאספות ונטוורקינג


13:30  חלק א' - מעגלי שיח אניטימיים. נשב יחדיו, מנכ"לים עם מנכ"לים, לדיון פתוח על האתגרים הקיימים והדרכים להתמודד איתם. נכיר ונשמע אחד את השני.

         

14:15  הפסקת צהריים  - בירות קרות ואוכל חם

15:15  חלק ב'  - הצטרפות גורמים מקצועיים לשולחנות. אל הדיון נצרף גורמי מקצוע ממספר תחומים על מנת להשלים תמונה הוליסטית ככל הניתן. הזדמנות להבין את צד הממסד ולשאול את השאלות החשובות.

16:15  סיום הפורום

  

חברים בקהילה? הצטרפו לקבוצת הפייסבוק בה מתקיימת פעילות הקהילה - כאן

עדיין לא חלק מקהילת BeWell.il? הצטרפו אלינו - כאן