מחפשים את הפתרונות שלכם לאתגרים בטיפול הרפואי

שם מלא *

דואר אלקטרוני *

הערות

HealthIL is a non-for-profit digital health innovation ecosystem -
a joint venture of the Israel Innovation Institute, Israel's Ministry of Economy, Digital Israel at the Ministry of National Digitization, Israel Innovation Authority and Ministry of Health.

 

To be part of our community and get our newsletter please register here in the link.