כרמל-שקוף.png

Bootcamp – החברות שיעברו את שלב שיפוט הביניים יגיעו לשלב המנטורינג (Bootcamp). שלב זה נמשך מספר ימים ובמהלכו מתקיימים מפגשים של החברה הטכנולוגית למול חברי צוות הלל יפה. בתום התהליך תתבצע הערכה של כל חברה

פרסום 'קול קורא' לאתגרים הנבחרים של המרכז הרפואי הלל יפה ופתיחת שלב הגשת המועמדות לקהל היזמים, להגשת מועמדות לחץ כאן. 

תחרות האתגר ובחירת המנצחים – יום התחרות הוא יום החגיגה שיתקיים בהלל יפה ובו תבחר החברה המנצחת בהתאם לקריטריוני שיפוט סופיים המסתמכים על שלב ה-Bootcamp.

שלב שיפוט ביניים – בשלב זה יבחרו 5-6 חברות  בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ויבחנו למול טפסי ההגשה על ידי בכירים מהמרכז הרפואי הלל יפה.

החברה הזוכה תקבל מימון לפיילוט והזדמנות להטמעת התוצר הטכנולוגי במרכז הרפואי הלל יפה בהתאם לתנאי התקשרות שיקבעו מראש בין החברה להנהלת הלל יפה.