top of page
קריסטלים.png

מאגר כלים
למקדמי חדשנות

טרנספורמציה דיגיטלית במערכת הבריאות מתאפשרת כאשר היא מושתת על תהליכים משמעותיים של חדשנות ויזמות. כמקדמי חדשנות אתם הגורם המניע את התהליכים האלה וביכולתכם לקדם פרויקטים, להבטיח הטמעה אפקטיבית ולייצר שיתופי פעולה משמעותיים.

לשם כך הקמנו עבורכם מאגר כלים שיסייעו לכם בניהול וקידום חדשנות בארגון שלכם. המאגר מתבסס על מודל שפיתחנו במכון הישראלי לחדשנות הנוגע בכל הרבדים השונים של תהליכי החדשנות החל מעיצוב אסטרטגייה ואיתור אתגרים ועד ניהול פרויקטים והטמעה אפקטיבית של פתרונות טכנולוגיים.

מאגר הכלים מחולק עפ"י קטגוריות לניהול חדשנות, וניתן לחפש עפ"י הקטגוריות השונות או בשורת החיפוש.

bottom of page