top of page

Knowledge

Collaboration Survey 2023

Substantially More Than a First Date

ENGLISH VERSION AND PRESENTATION CAN BE FOUND HERE


תמונת מצב – שיתופי פעולה בין סטרטאפים לארגוני בריאות

זוהי הפעם השלישית ש-HealthIL מקיימת את סקר הסטרטאפים הגדול שמטרתו לבחון את סוגי שיתופי הפעולה של סטרטאפים עם ארגונים שונים, בדגש על ארגוני בריאות. הסקר מאפשר לאמוד את נפח הפעילות של סטרטאפים עם ארגונים בישראל ובעולם, לבחון התקדמות בנקודות זמן שונות וכן לאבחן אתגרים חיוניים להמשך.

הסקר מתבצע פעם בשנתיים, ועד כה התפרסם בשנים 2019 ו-2021, כאשר בשנת 2019 התמקד בעיקר בפיילוטים עם ארגוני בריאות בישראל, וב-2021 התמקד בתיעוד שיתופי פעולה מגוונים (פיילוטים, הרחבות, הטמעות) שבוצעו החל משנת 2016.


הפעם, הסקר נבנה בצורה מעט אחרת:

  • מתייחס לסוגי ארגונים (ולא שמית כפי שנעשה בעבר)

  • מרחיב לסוגי ארגונים אחרים שאינם ארגוני בריאות

  • מרחיב לכלל העולם (ולא רק בישראל)

  • מעמיק בשת"פ סביב דאטה

  • איסוף מידע סביב אתגרים בשלבים שונים של תהליכי השת"פ (שאלות פתוחות)


על הסקר ענו מעל 150 סטרטאפים מתחום הבריאות, אשר משקפים באופן כמעט מלא את כלל חברות הסטרטאפ בקהילה. 60% מכלל החברות שענו הינן בשלבי פיתוח מוצר מוקדמים יחסית:


אחוז שיתופי הפעולה עם ארגוני בריאות בישראל נותר גבוה

גם בשנת 2023 אחוז שיתופי הפעולה של סטרטאפים עם ארגוני בריאות בישראל נותר גבוה ואף עלה. 52% מחברות הסטרטאפ מעידות שקיימו ו/או מקיימות שת"פ עם לפחות ארגון בריאות ישראלי אחד. 29% מהחברות מעוניינות בשת"פ בישראל אך עדיין לא התחילו, ו-17% לא מבצעים שת"פים בישראל ו/או אינם מעוניינים לבצע.

ביחס לסקר משנת 2021, ניתן לראות עליה של כ-25% בחברות אשר מבצעות שת"פ בישראל וירידה של 20% בחברות שאינן מעוניינות לבצע שת"פ עם ישראל. חלה גם ירידה קלה במעוניינים לביצוע שת"פ בישראל – אך זו יכולה להיות מתוך כך שחלק מהחברות כבר החלו לבצע שת"פ בארץ.


בחלוקה לפי שלב מוצר, ניתן שלראות שחברות מכל סוגי שלבי המוצר מקיימות שיתופי פעולה בישראל: חברות בשלבי מוצר מתקדמים מעוניינות לבצע שת"פ בישראל, בעוד חברות בשלבים מתקדמים, אשר כבר פועלות בחו"ל, אינן מעוניינות בשת"פ מקומי.


פוטנציאל השת"פ בישראל: ארגוני בריאות בקהילה וחברות בינלאומיות

כאשר מסתכלים על סוגי ארגוני הבריאות איתם סטרטאפים משתפים פעולה בישראל, ניתן לראות כי מעל 40% מהשת"פים מתקיימים במרכזים רפואיים כלליים, 24% מתקיימים בשיתוף קופות חולים, 13% בשיתוף תאגידים (חברות תרופות, מכשור רפואי ו-big tech) ו-8% בארגוני בריאות בעלי התמחות ייעודית (שיקום, ילדים, גריאטריה, ברה"ן).


ניתן לראות כי באופן טבעי ארגוני הבריאות הכלליים לוקחים חלק בכ-70% מכלל שיתופי הפעולה, אך ניתן לראות נתח יפה של ארגוני הבריאות המתמחים – עם השנים, לפחות בחלק מהארגונים בעלי התמחות ייעודית, רואים מובילות בתחומי החדשנות הנושאיים בהם הארגון מתמחה.


כמו כן, השנה ניתן לראות גם מרכזי חדשנות בקהילה, כחלק מתמונת שיתופי הפעולה בישראל. בשנתיים האחרונות, הוקמו מספר מרכזי חדשנות בקהילה, אשר מהווים שדה ניסוי נוסף מתפתח בתחום.

בבחינת שיתופי הפעולה לאורך שלבי המוצר של חברות סטרטאפ, ניתן לראות כי מרכזים רפואיים גדולים וקופות חולים מבצעות שיתופי פעולה לאורך כל שלבי המוצר של הסטרטאפ: ממחקר ראשוני ועד מסחור, בעוד מרכזים רפואיים קטנים-בינוניים, מרכזי בריאות מתמחים ומרכזי חדשנות בקהילה משתלבים בעיקר בשלבים ראשונים (מחקר ראשוני עד MVP, מחקר ראשוני עד פיילוט, MVP עד פיילוט בהתאמה).


תאגידי big-tech משתלבים בעיקר בשלבי MVP-Pilot, ותאגידי פארמה ומכשור רפואי משתלבים רק בשלבים מאוחרים יותר. על אף אחוז שת"פ ניכר (13%) בתאגידים, ניתן לראות שישנם שלבי מוצר בהם לא נעשים הרבה שיתופי פעולה, מה שיכול להעיד על הזדמנות להרחבה בתחום.


שת"פ בישראל: אתגרים והזדמנויות

כחלק מהסקר השנה, חברות הסטרטאפ התבקשו לספר על היתרונות והאתגרים בביצוע שיתופי פעולה בישראל. ההזדמנויות והיתרונות כוללים גישה מהירה יחסית, עקב הקרבה הפיזית וכן עקב בשלות תשתית החדשנות הקיימת בארגונים, וכן קרבה תרבות אשר תורמת לשת"פ. האתגרים כוללים מורכבות בירוקרטית ורגולטורית, תמחור גבוה יחסית של שיתוף הפעולה מצד ארגוני הבריאות, וכן הבדלים משמעותיים מול שווקי היעד, כך שגם אם למשל מבוצע פיילוט מוצלח – לרוב אין אפשרות לבצע scale ישיר במדינות אחרות.


שת"פ מבוסס נתונים בארץ

חברות הסטרטאפ נשאלו בנוסף: האם קיימתם שיתוף פעולה מכל סוג, אשר כלל שימוש ו/או הוצאת דאטה ונתוני בריאות בארץ. רק 16% מהחברות ענו כי בוצע שת"פ מבוסס דאטה בישראל, כאשר השימוש מוגבר ככל ששלב המוצר של החברה עולה. שימוש בנתונים כבר בשלבים מוקדמים, יכול להוות יתרון משמעותי לחברות, על כן מומלץ להעמיק בסוגיה זו ולראות כיצד ניתן להגביר את השימושיות של חברות כבר בשלבים מוקדמים, ובכלל.


שיתופי פעולה בחו"ל: היכן מבצעים בפועל שיתופי פעולה?

השנה כאמור נוסף פרק שלם אשר בוחן את היקף שיתופי הפעולה של חברות סטרטאפ ברחבי העולם. תחילה נשאלו החברות האם הן מקיימות שת"פים בחו"ל, במידה וכן, השאלה הראשונה התייחסה למדינות בהן מבוצעים אותם שיתופי פעולה. מתוך כך, ניכר כי כמעט מחצית (49%) משיתופי הפעולה מתקיימים בצפון אמריקה (ארה"ב-קנדה), כרבע נוסף (23%) מתקיימים במערב אירופה, 8% במזרח אירופה, והשאר מפוזרים בעולם. חשוב לציין כי אלה שיתופי פעולה שמתבצעים בפועל (לפי החברות) ולא מדובר בשאלה באיזה שווקי יעד הם מתעניינים. נתונים אלה עומדים בהלימה למדינות היעד של מרבית חברות הסטרטאפ.


כשנשאלו לגבי סוג השת"פ, נראה כי עיקר הפעילות מתקיימת בשלבים מתקדמים וכמעט שלא נעשה co-development בחו"ל – נתון הגיוני שכן תהליכי פיתוח דורשים עבודה צמודה עם הארגון ועל כן בסבירות גבוהה קרבה פיזית.


לבסוף, החברות נשאלו מהם הרכיבים שיוכלו לתרום להם בביצוע שיתופי פעולה בחו"ל. ניתן לראות שהתשובות היו שונות בחלוקה לפי שלבי בשלות המוצר של החברה:


בעוד ניכר כי אין הפתעות בתשובות: גישה לשותפים שונים ולקוחות, תמיכה ברגולציה וכ"א ייעודי במדינות היעד – בשלבים מאוחרים נדרשת תמיכה בעבודה מול מפיצים, נקודה חשובה שלהערכתנו מומלץ להעמיק ולראות כיצד ניתן לתמוך בקפיצה הבאה של החברות בשלבים מתקדמים.


לסיכום

בשנים האחרונות ניתן לראות עלייה בשיתופי הפעולה, הן בארץ והן בחו"ל. על אף ההתקדמות המשמעותית קיימים מספר אתגרים אותם ניתן לקדם ולטפל על מנת להביא את הפעילות לצמיחה משמעותית ולשלב הבא.

Interested?

bottom of page