שמחים להזמין אתכם לקחת חלק ולהוביל שינוי בבריאות מותאמת אישית: 
למציאת הפיתרון האינטגרטיבי, למטופל הנכון, בזמן הנכון,
על מנת לשפר את איכות החיים של המטופל והשירות הרפואי

רקע

 

בריאות מותאמת אישית (Personalized Healthcare | PHC) מלווה את המטופל לאורך ארבעת שלבי המסע שלו:  

על אף הפוטנציאל העצום הטמון בבריאות מותאמת אישית, בכל אחד מן השלבים, מצאנו כי היישום בפועל הינו עדיין חלקי, בין היתר עקב פערי ידע, תשתיות ורגולציה, תהליכים שאינם מותאמים ושילוב חלקי של בעלי העניין הרלוונטיים. לפיכך, קיים צורך מהותי להקמת תשתית ואקוסיסטם שיאפשר האצה של התפתחות תחום הבריאות המותאמת אישית בישראל. 

בימים אלה מוקמת קהילה להובלת שינוי אשר תאגד מומחים ומובילים ממגוון דיסציפלינות יחדיו, המחויבים לקדם וליישם את תחום הבריאות מותאמת אישית בישראל - ואנחנו שמחים להזמין אתכם לקחת חלק.

מטרות הקהילה

העלאת
מודעות
לנושא

הגדרת חזון
ואבני דרך
ליצירת תשתית

גיבוש צוותי עבודה ואקוסיסטם תומך

יצירת שיח
לאומי ויישום
פרקטי בשטח

זיהוי הזדמנויות וחסמים
ליצירת תשתית

 

שותפי הקהילה

השלב הראשון

 

ב-7.9.2020 נקיים אירוע שולחנות עגולים אונליין, בו נדון באבני הדרך ליצירת הקהילה והשינוי הנדרש: פערי ידע, חסמי רגולציה, יצירת תשתיות טכנולוגיות, אבחון וניטור יעיל, הכשרות בשטח ועוד.

בסיום האירוע נצא לדרך ונתקדם בקבוצות עבודה להובלת שינוי באופן אקטיבי