חומרי קריאה - Pre-Read

קהילת בריאות מותאמת אישית המתגבשת בימים אלה נוצרה מתוך מטרה לקדם את התחום בארץ תוך זיהוי ההזדמנויות ושבירת החסמים. תשתיתה של הקהילה מבוססת על נושאי מיקוד מגוונים, שנבחרו בשיתוף עם השותפים המובילים של הקהילה ואנשי מפתח מרכזיים, וזוהו על-ידם כמוקדי דיון מרכזיים. 

ע

לפניכם חומרי קריאה בנושאי המיקוד השונים אשר יסייעו לכם להבין באופן ממוקד יותר את הסוגיות על גווניהן ויאפשרו דיונים פורים ואפקטיביים במסגרת דיוני השולחנות העגולים וצוותי העבודה. חומרי קריאה אלו יהוו את הבסיס לדיונים ולעשייה בהמשך.

ע

פשוט לוחצים על התמונה הרצויה וצופים בחומרים>>

מאחלים קריאה מעשירה ועשייה פורה!

מודלים כלכליים חדשניים

מודלים כלכליים חדשניים

שינוי תפיסה - בסיס מולקולרי

שינוי תפיסה - בסיס מולקולרי

בריאות מותאמת אישית: כללי

בריאות מותאמת אישית: כללי

הנגשה רחבה - עד המטופל

הנגשה רחבה - עד המטופל

תמיכה במטופלים 360

תמיכה במטופלים 360

מסע מטופל מותאם אישית

מסע מטופל מותאם אישית

המטופל כבעלים של המידע

המטופל כבעלים של המידע

התאמה אנושית והתנהגותית

התאמה אנושית והתנהגותית

ערך באמצעות ניטור ומעקב

ערך באמצעות ניטור ומעקב

תמצות ושימוש בתובנות למטפל

תמצות ושימוש בתובנות למטפל

לשיפור ניהול המחלה RWD

לשיפור ניהול המחלה RWD

להתאמת הטיפול PROMs

להתאמת הטיפול PROMs