מאגר כלים

למקדמי חדשנות

אתכם ובשבילכם

מתודולוגיה להערכת טכנולוגיות

אחרי שניסחנו ואפיינו את האתגר אותו אנחנו מבקשים לפתור מגיע שלב איתור הפתרונות ובחינה של טכנולוגיות רלוונטיות. כלי זה יסייע לכם בהערכה של הטכנולוגיות והפתרונות ולבחון את ההתאמה שלהם לאתגר שניסחתם.13 צפיות