מאגר כלים

למקדמי חדשנות

אתכם ובשבילכם

תיאור שיתוף הפעולה

מסמך זה נועד לשקף את עקרונות שיתוף הפעולה בין חברה טכנולוגית לארגון בריאות עוד בשלבים ראשונים של ביסוס שיתוף הפעולה.31 צפיות