HealthIL
לוגו שקוף משרד הבריאות.png
eventbrite_size_background-01.png
eventbrite_size_RPA_text-01-01.png

אגף בריאות דיגיטלית במשרד הבריאות וקהילת החדשנות בבריאות HealthIL שמחים להזמין אתכם לאירוע:

Robotic Process Automation (RPA) היא טכנולוגיה המאפשרת לפתח בפשטות 'רובוט וירטואלי' אשר יחקה את הפעולות המבוצעות ע"י אדם במערכות המחשב. הרובוט יכול להחליף אדם בביצוע משימות חוזרות מבוססות חוקים ומאפשר ביצוע סדרת הוראות מוכנות מראש החוצות מערכות ואפליקציות.

אגף בריאות דיגיטלית ו-HealthIL מזמינים אתכם, אנשי מחשוב, מובילי חדשנות ומומחי ארגון ושיטות בארגוני בריאות, להכיר את הטכנולוגיה וללמוד ממי שכבר התנסה בה במערכת הבריאות ובסקטורים נוספים בישראל

למה RPA?

מניעת טעויות
עבודה בהתאם למנוע חוקים, ללא טעויות אנוש

גמישות

צמצום והגדלה של כוח העבודה הרובוטי הינו זול ומהיר

מניעת שחיקה
פינוי העובדים ממשימות רפטטיביות למשימות איכות

תפוקה גבוהה

מהירות ביצוע וזמינות לעבודה  24/7 ללא הפסקה

הטמעה מהירה

הטמעת תהליך חדש יכולה לקחת ימים עד שבועות בלבד

שירות מהיר
קיצור תהליכי שירות מימים לשעות על ידי אוטומציה

עצמאות ליחידה העסקית

יכולת ליצר פתרונות לצרכים בשטח והורדת התלות במחלקת ה-IT

אינטגרציה פשוטה
אינטגרציה בין מערכות, אפליקציות או בסיסי מידע

בקרה
יכולת להתחקות אחר כל פעולה של הרובוטים לצורך בקרה וייעול

חיסכון כלכלי

חיסכון בכוח עבודה נוסף, במניעת טעויות ובהגדלת פריון

מה יהיה באירוע? 

במפגש הקרוב נלמד ממומחים לטכנולוגיה וממקרי בוחן בארגוני בריאות בישראל ונענה על השאלות הבאות:
 

מה זה RPA וכיצד הוא עתיד לשנות את תהליכי העבודה במערכת הבריאות?

כיצד ניתן להשתמש ב-RPA בכדי ליצר ממשקים בין מערכות?

איך ניתן לפתח שירותים באמצעות RPA שישפרו את השירות ללקוח ויקצרו את זמני המתנה?

כיצד מנצלים את הטכנולוגיה להתייעלות תפעולית?

ועוד...

 

רקע ומידע נוסף​

עם פרוץ הקורונה בישראל (תחילת 2020), מערכת הבריאות נדרשה להתאים את עצמה למציאות חדשה. ארגוני הבריאות נדרשו לייצר תהליכי עבודה חדשים תוך זמן קצר, ומול הצורך במענה מהיר, הארגונים הקצו כוח אדם גדול לביצוע משימות פשוטות. פעולה זו אפשרה להם לגשר על הקושי בהתאמת מערכות הארגון לצרכים החדשים בזמן הנדרש.

שימוש בטכנולוגיות RPA היווה תחליף ראוי לשימוש בכוח האדם. הפתרון החדש חשף ארגונים רבים במערכת הבריאות לפוטנציאל הגלום בשימוש בכלי זה כחלק מארסנל הכלים הדיגיטליים הנגישים להם.

שימוש ב-RPA ובכלים דיגיטליים דומים מהוה הזדמנות לקפיצת מדרגה טכנולוגית ולייעל את הפעילות האופרטיבית של ארגוני הבריאות בישראל, החל מהיכולת לחסוך בהוצאות תפעוליות ולשפר את זמני השירות וכלה ביכולת להעשיר את ההון האנושי במערכת על ידי פינוי ממשימות רפטטיביות והתמקדות במשימות המייצרות ערך רב יותר, לפרט ולמערכת.

בשלוש השנים הקרובות השימוש ב-RPA בארגוני הבריאות בארה"ב עומד לעלות מ-5% מהארגונים כיום ל-50% -דוח של גרטנר העולמית

36% מהפעולות המבוצעות ע"י עובדים שונים במערכת הבריאות ניתן לבצע באמצעות אוטומציה- בדוח של מקינזי העולמית

ההזדמנות הקיימת בטכנולוגיה למערכת הבריאות בישראל הביאה אותנו לקדם אירוע שבו תוכלו אתם, עובדי מערכת הבריאות, להכיר וללמוד על מה RPA יוכל לעשות בשבילכם.  

 

השותפים באירוע:

לוגו שקוף משרד הבריאות.png
לוגו בריאות דיגיטלית.png

לינקדאין של אגף בריאות דיגיטלית