Bootcamp – החברות שיעברו את שלב שיפוט הביניים יגיעו לשלב המנטורינג (Bootcamp). שלב זה נמשך מספר ימים ובמהלכו מתקיימים מפגשים של חברי צוות הסטרטאפ למול חברי צוות סורוקה בתחנות השונות: תחנה קלינית, תחנה מחשובית, תחנת מסגרת פיילוט.  בתום התהליך תתבצע הערכה של חברות הסטרטאפ על ידי מנהלי התחנות.

פרסום 'קול קורא' לאתגרים הנבחרים של המרכז הרפואי סורוקה ופתיחת שלב הגשת המועמדות לקהל היזמים, להגשת מועמדות לחץ כאן. 

תחרות האתגר ובחירת המנצחים – יום התחרות הוא יום החגיגה שיתקיים בסורוקה ובו תבחר החברה המנצחת בהתאם לקריטריוני שיפוט סופיים המסתמכים על שלב ה-Bootcamp.

שלב שיפוט ביניים – בשלב זה יבחרו 5-6 חברות סטרטאפ בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ויבחנו למול טפסי ההגשה על ידי בכירים מהמרכז הרפואי סורוקה.

החברה הזוכה תקבל מימון לפיילוט והזדמנות להטמעת התוצר הטכנולוגי במרכז הרפואי סורוקה בהתאם לתנאי התקשרות שיקבעו מראש בין החברה להנהלת סורוקה.