logo-sourasky-HB.jpg

מה הבעיה שלך?

תחרות האתגרים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

טופס הגשת אתגרים

זה הזמן להציף את האתגרים השונים אותם אתם פוגשים מידי יום!

המרכז הרפואי בשיתוף המכון הישראלי לחדשנות מזמינים אתכם לקחת חלק בתחרות האתגרים של המרכז הרפואי. אתם מוזמנים להגיש עד 4 אתגרים, איתם אתם מתמודדים במערכים השונים.

תאריך אחרון להגשה: 18.1.2019

יש לכם שאלות? ניסוח האתגרים מאתגר? מוזמנים ליצור איתנו קשר