למידע על החברות המציגות - לחץ על הPDF

לדירוג החברות - לחץ כאן

HealthIL is a non-for-profit digital health innovation ecosystem - a joint venture of the Israel Innovation Institute, Israel's Ministry of Economy and Digital Israel at the Ministry of Social Equality.

To be part of our community and get our newsletter please register here in the link.